Ułatwienia dostępu

Tydzień Empatii i Tolerancji w Dębskiej Kuźni

Dzień Empatii w Dębskiej Kuźni_4 „Tolerancja, która nie odróżnia dobra od zła, staje się chaotyczna; wolność, która nie respektuje wolności drugich, staje się anarchią; a dialog pozbawiony tematu, przekształca się w zwykłą pogawędkę.”   (Papież Benedykt XVI)

W dniach od 21 -25 listopada br. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyły się obchody Tygodnia Empatii i Tolerancji przeprowadzone przez wolontariuszy i opiekunów SKC w Dębskiej Kuźni. Uczniowie mieli możliwość  sprawdzenia w teście czy są tolerancyjni. Mogli też porozmawiać ze szkolnym psychologiem oraz przytulić się do osoby noszącej napis Empatia.

Dzieci z młodszych klas wysłuchały bajek o tematyce związanej z empatią, a starsze uczestniczyły w happeningu, podczas którego  wykonały plakaty i hasła kojarzące im się z tą tematyką. W ramach warsztatów uczniowie pisali listy do koleżanek/kolegów, zawierające przesłania empatyczne. Procesowi tworzenia wzajemnych relacji towarzyszyła muzyka słuchana w czasie przerw. Obchody zakończono słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla całej społeczności szkolnej.
Całe wydarzenie poświęcone Empatii i Tolerancji przebiegło w twórczej i sympatycznej atmosferze.

opr. mgr Agnieszka Rosół
opiekun SKC w Dębskiej Kuźni

Licznik odwiedzin